Điều khoản

ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Vui lòng đọc “Điều kiện và Điều khoản sử dụng” này nếu bạn đang xem xét sử dụng bất cứ tài liệu, dịch vụ hoặc thông tin nào hiển thị trên website của chúng tôi. Lưu ý rằng bằng việc truy cập và/hoặc sử dụng website của chúng tôi, bạn đồng ý với những Điều kiện và Điều khoản sử dụng này. Nếu bạn không đồng ý với Điều kiện và Điều khoản sử dụng của chúng tôi, hãy ngưng kết nối và không sử dụng website này.

KHÁI NIỆM

Website là trang thông tin điện tử https://biboenglish.org/ của CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG SỐNG S-LIFE (chúng tôi).

Điều kiện và Điều khoản sử dụng chính là tài liệu này, hoặc trong từng ngữ cảnh có thể gọi là Điều khoản.

Tài nguyên là các thông tin, hình ảnh, tệp âm thanh, phim, ... hay bất cứ thông tin và/hoặc tư liệu nào trên website này.

Người sử dụng là bất cứ ai có thể truy cập vào website này để sử dụng website và/hoặc tài nguyên trên website, trong Điều khoản có thể được gọi hay xưng hô là “Bạn”, “học viên”, “khách hàng” tùy ngữ cảnh.

TUYÊN BỐ QUYỀN SỞ HỮU

Tất cả các tài nguyên trong website này thuộc quyền sở hữu của CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG SỐNG S-LIFE và/hoặc người đăng ký của nó và được bảo vệ bởi Luật Sở hữu trí tuệ bao gồm các vấn đề liên quan tới bản quyền, nhãn hiệu, sáng chế và các đối tượng khác. Quyền sở hữu trí tuệ cũng được bảo hộ trên nhiều quốc gia khác dựa theo các điều ước quốc tế đa phương và song phương.

Bạn có quyền được sử dụng website này và/hoặc tài nguyên của website này cho mục đich cá nhân hay nội bộ và không nhằm mục đích kinh doanh. Chúng tôi khuyến khích việc sử dụng này cùng với việc trích dẫn nguồn cũng như giữ nguyên đường liên kết (link/url) đến tài nguyên trên website này. Bất kỳ việc sử dụng nào khác, bao gồm việc sao chép, sửa đổi, tái xuất bản một phần hay toàn bộ, truyền tải, phân phối, cấp phép, bán hay xuất bản bất cứ tài nguyên nào đều bị cấm nếu không được sự chấp thuận trước bằng văn bản của CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG SỐNG S-LIFE.

Các nhãn hiệu, biểu tượng của CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG SỐNG S-LIFE đã được đăng ký vào bảo hộ theo Luật của nhà nước CHXHCN Việt Nam.

TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG

Thông tin cá nhân nộp để Đăng ký, Sử dụng và chấm dứt dịch vụ

Người dùng các dịch vụ chúng tôi được cung cấp qua website này đồng ý:

 • Cung cấp thông tin đúng, chính xác, cập nhật và đầy đủ về bản thân như được thông báo qua các mẫu Đăng ký người dùng (thông tin này là “Dữ liệu đăng ký”)

 • Duy trì và cập nhật kịp thời Dữ liệu đăng ký để thông tin luôn đúng, chính xác, cập nhật và đầy đủ.

Nếu bạn cung cấp bất kỳ thông tin nào không đúng, không chính xác, chưa cập nhật hoặc chưa đầy đủ, hoặc nếu chúng tôi có lý do chính đáng để nghi ngờ rằng thông tin đó là không đúng, không chính xác, chưa cập nhật hoặc chưa đầy đủ, thì chúng tôi có quyền tạm dừng hoặc chấm dứt quyền truy cập và sử dụng dịch vụ của bạn.

Bảo mật tài khoản

Bạn có thể được yêu cầu cung cấp hoặc bạn có thể nhận thông tin xác nhận mật khẩu và tên đăng nhập sau khi hoàn tất quy trình đăng ký dịch vụ cụ thể. Các mật khẩu hoặc tên đăng nhập đó sẽ chỉ dành riêng cho bạn và bạn không được phép chuyển nhượng. Bạn có trách nhiệm duy trì tính bảo mật của mật khẩu vả hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi hoạt động diễn ra liên quan đến mật khẩu hoặc tài khoản của bạn. Bạn đồng ý thông báo ngay cho chúng tôi về mọi hành vi sử dụng trái phép mật khẩu hoặc tài khoản của bạn hoặc mọi vi phạm khác về bảo mật. Chúng tôi không thể và sẽ không chịu trách nhiệm về mọi mất mát hoặc thiệt hại phát sinh từ việc bạn không tuân thủ những Điều khoản sử dụng này.

Hành vi bị cấm

Bạn đồng ý rằng những hành vi dưới đây bị ngăn cấm thực hiện:

 • Sử dụng các chương trình, công cụ hay bất kỳ hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống tài khoản người dùng của website.
 • Đăng nhập trái phép, hoặc tìm cách đăng nhập trái phép đến hệ thống của website.
 • Mạo nhận, hoặ cố ý làm người khác lầm tưởng rằng mình là một người sử dụng khác trong hệ thống của website.
 • Phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của các khóa học trong hệ thống của website.
 • Xem xét rằng mỗi tài khoản người dùng chỉ được sử dụng trên 3 thiết bị, việc sử dụng tài khoản trên số lượng nhiều thiết bị hơn bị cấm.
 • Sử dụng chung tài khoản.
 • Phát tán, phân phối các nội dung nhận được qua tài khoản người dùng đến bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở các nội dung bài học, khóa học trên hệ thống website.

Người dùng thực hiện một hoặc nhiều hành vi bị cấm nêu trên có thể bị tạm dừng, khóa hoặc xóa tài khoản mà không cần báo trước đồng thời chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật tương ứng với hành vi sai phạm.

Chấm dứt tài khoản

Nếu không còn muốn sử dụng bất kỳ dịch vụ nào, bạn có thể chấm dứt tài khoản của mình liên quan đến dịch vụ đó và bạn sẽ không thể truy cập vào tài khoản của mình được nữa. Nếu có dấu hiệu cho thấy bạn đang vi phạm những Điều kiện và Điều khoản sử dụng này, chúng tôi có thể hủy ngay quyền truy cập của bạn vào bất kỳ dịch vụ nào mà không cần thông báo trước. Ngoài ra, chúng tôi có thể xóa tài khoản hoặc giới hạn quyền truy cập của bạn vào một số phần nhất định trong các dịch vụ nếu bạn chưa truy cập hoặc sử dụng dịch vụ cụ thể trong vòng sáu (6) tháng.

Bạn hiểu rõ và xác nhận rằng, ngay sau khi xóa bỏ tài khoản người dung hoặc những tài liệu do bạn đăng tải, một số tài liệu mà bạn đã đăng tải vẫn có thể được giữ lại làm tài liệu cất giữ và/hoặc lưu trữ.

CHÍNH SÁCH THÔNG TIN

Thu thập thông tin

Chúng tôi thu thập các thông tin định danh cá nhân như tên, địa chỉ bưu điện, địa chỉ email, số điện thoại, v.v… khi khách hàng truy cập tự nguyện gửi cho chúng tôi. Thông tin này chỉ được sử dụng để đáp ứng yêu cầu cụ thể của bạn, trừ khi bạn cho phép sử dụng nó theo cách khác, ví dụ thêm bạn vào danh sách gửi email của chúng tôi. Thông tin chúng tôi thu thập có thể bao gồm tên, chức danh, tên công ty hay tổ chức, e-mail, điện thoại và ngày sinh nhật của bạn. Chúng tôi có thể thu thập một số thông tin nhất định về những lần truy cập của bạn, chẳng hạn như loại trình duyệt bạn sử dụng; ngày và thời gian bạn truy cập vào trang web; các trang bạn truy cập khi mở trang web và địa chỉ trang web mà từ đó bạn kết nối trực tiếp đến trang web của chúng tôi.

Đối với việc tạo tài khoản người dùng, khi tạo tài khoản của bạn, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp một loạt dữ liệu cá nhân, như tên, ngày sinh, địa điểm, chi tiết liên lạc, ID thiết bị hiện hành liên quan đến các thiết bị bạn đang sử dụng để truy cập và nhận các ứng dụng và dịch vụ cụ thể, tùy chọn về tài khoản và tiếp thị.

Các thông tin bạn cung cấp được được mã hoá trên hệ thống bảo mật của chúng tôi.

Ghi nhận thông tin trình duyệt

Đôi khi thông tin có thể được đưa vào máy tính của bạn để giúp chúng tôi nâng cấp website hay cải thiện chất lượng dịch vụ cho bạn. Những thông tin này thường được biết đến dưới dạng “cookies” mà nhiều trang web hiện nay cũng đang sử dụng. “Cookies” là những mẩu thông tin lưu trữ trong đĩa cứng hay trình duyệt trên đĩa cứng của bạn, không phải trên trang web. Chúng cho phép thu thập một số thông tin về máy tính của bạn như địa chỉ IP, hệ điều hành, chế độ trình duyệt và địa chỉ của các trang web liên quan.

Chúng tôi và các đối tác sử dụng Cookies để ghi nhớ thông tin khách hàng khi bạn truy cập vào trang web. Ví dụ như, nếu bạn chọn hiển thị trang web của chúng tôi bằng tiếng Pháp, chúng tôi sẽ lưu thông tin đó và sẽ hiển thị tiếng Pháp vào lần truy cập tiếp theo. Chúng tôi cũng sử dụng Cookies để lưu trữ ID đăng nhập của bạn, giúp bạn thuận tiện hơn khi đăng nhập vào trang web.

Chúng tôi sử dụng cả 2 phiên bản Cookies tạm thời và Cookies dài hạn. Phiên bản Cookies tạm thời sẽ hết hạn khi bạn đóng trình duyệt. Còn Cookies liên tục sẽ lưu lại trên ổ cứng của bạn một thời gian sau.

Chúng tôi sử dụng dịch vụ của bên thứ 3 để giám sát tính hữu dụng của công ty để theo dõi hành vi khách hàng truy cập vào trang web chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi không có quyền tham gia hoặc điều chỉnh Cookies của họ. Thông tin chúng tôi thu được thông qua sự theo dõi của bên thứ 3, hoàn toàn ẩn danh và sử dụng để cải thiện dịch vụ và hiệu quả marketing.

Như hầu hết các trang web khác, chúng tôi tự động tổng hợp thông tin và lưu trữ chúng trên tập tin lịch sử lưu trữ.

Thông tin này bao gồm địa chỉ Internet, loại trình duyệt và ngôn ngữ, nhà cung cấp dịch vụ Internet, trang đến và trang đi, hệ thống vận hành, ngày tháng và thông tin về click chuột. Chúng tôi sử dụng thông tin này để tìm hiểu và phân tích xu hướng, để quản trị trang web đồng thời nghiên cứu hành vi khách hàng, thu thập thông tin cá nhân của người dùng.

Nếu bạn không muốn nhận những cookies nêu trên, hoặc muốn được thông báo khi các cookies này được đặt vào, bạn có thể cài đặt chế độ trình duyệt của bạn thực hiện điều này nếu trình duyệt của bạn hỗ trợ. Vui lòng lưu ý, nếu bạn tắt chế độ nhận cookies, bạn sẽ không thể truy cập hay sử dụng một số tiện ích trên trang web mà không được xác định trước. Chúng tôi không cố ý hạn chế việc sử dụng của bạn trong tình huống này, đây chỉ là giới hạn trong việc lập trình và xây dựng website.

Sử dụng thông tin

Những thông tin cá nhân do bạn cung cấp, nói chung, được sử dụng để phục vụ cho trải nghiệm của bạn đối với những dịch vụ của chúng tôi trên website, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

 • Những thông tin cá nhân bạn cung cấp khi tạo tài khoản người dùng sẽ được sử dụng với mục đích thiết lập hồ sơ cá nhân cho khách hàng để phục vụ cho công tác quản lý và nâng cao trải nghiệm người dùng trên website, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc thêm bạn vào danh sách nhận tin tức, đề xuất đặc biệt hoặc ưu đãi không thường xuyên từ chúng tôi, tư vấn khách hàng, giải đáp thắc mắc, thực hiện các khảo sát khách hàng.
 • Những thông tin khác được sử dụng để giúp cải thiện và quản lý trang web.

Chia sẻ thông tin

Chúng tôi sẽ tiết lộ thông tin của bạn trong nội bộ doanh nghiệp của mình, nhưng chỉ cho những người cần thông tin đó để cung cấp dịch vụ  cho bạn hoặc để hỗ trợ các yêu cầu của bạn.

Chúng tôi cũng sẽ tiết lộ thông tin của bạn cho các tổ chức sau, chỉ trong phạm vi cần thiết để cung cấp Dịch vụ của chúng tôi:

 • Công ty con: Các công ty mà chúng tôi kiểm soát hoặc sở hữu.
 • Đối tác kinh doanh: Đối tác là người mà chúng tôi hợp tác để cung cấp cho bạn dịch vụ mà bạn đã yêu cầu hoặc mua. Ví dụ, chúng tôi có thể làm việc với ngân hàng để bạn có thể sử dụng một trong các dịch vụ của chúng tôi để thực hiện thanh toán nhanh hơn và hiệu quả hơn. Những đối tác kinh doanh này kiểm soát và quản lý thông tin cá nhân của bạn.
 • Nhà cung cấp dịch vụ: Các công ty được lựa chọn cẩn thận cung cấp dịch vụ cho hoặc thay mặt chúng tôi, chẳng hạn như các công ty giúp chúng tôi ở khâu bán hàng, hoạt động chăm sóc khách hàng, quảng cáo (bao gồm quảng cáo tùy chỉnh trên trang web của chúng tôi, trang web của bên thứ ba hoặc nền tảng trực tuyến), thực hiện khảo sát sự hài lòng của khách hàng, lập hóa đơn hoặc thay mặt chúng tôi gửi email. Những nhà cung cấp này cũng cam kết bảo vệ thông tin của bạn.
 • Các bên khác khi do pháp luật quy định hoặc cần thiết để bảo vệ dịch vụ của chúng tôi: Ví dụ, có thể cần thiết phải tiết lộ thông tin của bạn theo luật, quy trình pháp lý hoặc án lệnh của tòa án từ các cơ quan chính phủ. Họ cũng có thể tìm kiếm thông tin của bạn từ chúng tôi cho các mục đích thực thi pháp luật, an ninh quốc gia, chống khủng bố hoặc các vấn đề khác có liên quan đến an ninh công cộng.
 • Các Bên khác có liên quan đến giao dịch của Công ty: Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin của bạn cho một bên thứ ba như là một phần của việc sáp nhập hoặc chuyển nhượng, mua lại hoặc bán hoặc trong trường hợp phá sản.
 • Các bên khác được bạn đồng ý hoặc theo chỉ dẫn của bạn: Ngoài nội dung công khai được quy định trong Chính sách bảo mật này, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin về bạn với các bên thứ ba khi bạn đồng ý riêng hoặc yêu cầu việc chia sẻ đó.

Quyền truy cập dữ liệu cá nhân và quyền của bạn

Thông tin cá nhân của bạn thuộc về bạn.

Bạn có thể yêu cầu chúng tôi cung cấp chi tiết về những gì chúng tôi đã thu thập. Mặc dù vậy, việc này có thể sẽ được tính phí.

Bạn có thể tự mình xóa thông tin hoặc sửa bất kỳ điểm không chính xác nào thông qua những công cụ có sẵn trên website hoặc yêu cầu chúng tôi thực hiện.

Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi giới hạn hoặc hạn chế việc xử lý, chia sẻ hoặc truyền thông tin cá nhân của bạn, cũng như cung cấp cho bạn thông tin cá nhân của bạn mà chúng tôi đã thu thập để bạn có thể sử dụng nó cho mục đích riêng của mình.

Tuy nhiên, việc yêu cầu xóa thông tin cá nhân của bạn cũng có thể dẫn đến mất quyền truy cập vào các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. Chúng tôi sẽ không xóa dữ liệu mà chúng tôi phải giữ lại theo quy định của pháp luật.

Nếu bạn cho rằng chúng tôi không xử lý dữ liệu cá nhân của bạn một cách thích đáng, bạn có quyền gửi đơn khiếu nại đến cơ quan bảo vệ dữ liệu quốc gia hoặc bất kỳ cơ quan bảo vệ dữ liệu nào khác.

Thời gian lưu trữ thông tin

Chúng tôi sẽ không giữ thông tin cá nhân của bạn lâu hơn mức cần thiết cho mục đích thu thập thông tin. Điều này có nghĩa là thông tin sẽ bị hủy hoặc bị xóa khỏi hệ thống của chúng tôi khi nó không còn cần thiết nữa.

Chúng tôi thực hiện các bước thích hợp để đảm bảo rằng chúng tôi xử lý và lưu giữ thông tin về bạn dựa trên logic sau:

 •  Ít nhất là khoảng thời gian mà thông tin được sử dụng để cung cấp dịch vụ cho bạn 
 • Theo quy định của pháp luật, hợp đồng, hoặc liên quan đến các nghĩa vụ theo luật định của chúng tôi
 • Thời hạn cần thiết cho mục đích thu thập, là xử lý thông tin, hoặc lâu hơn nếu được quy định theo hợp đồng, theo luật hiện hành, hoặc cho mục đích thống kê, tùy thuộc vào các biện pháp bảo vệ thích hợp.

Đơn vị thu thập và quản lý thông tin

Thông tin của bạn được thu thập, lưu trữ và quản lý bởi:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG SỐNG S-LIFE

251T Lương Định Của, An Phú, Quận 2, Hồ Chí Minh

Nếu bạn có bất kì câu hỏi nào về hệ thống chính sách, hoặc bất kì thắc mắc về website và các dịch vụ, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau để được hỗ trợ kịp thời:

Hotline: 0372.505.127

Email: tienganh@cuasovang.vn

Thay đổi về chính sách

Chúng tôi hoàn toàn có thể thay đổi nội dung trong “Chính sách thông tin” mà không cần phải thông báo trước, để phù hợp với các nhu cầu của chúng tôi cũng như nhu cầu được phản hồi từ khách hàng. Khi cập nhật nội dung chính sách này, chúng tôi sẽ chỉnh sửa lại thời gian “Cập nhật lần cuối” bên dưới.

Nội dung “Chính sách thông tin” này chỉ áp dụng tại website này của chúng tôi, không bao gồm hoặc liên quan đến các bên thứ ba đặt quảng cáo hay có đường link liên kết tại website này của chúng tôi. Chúng tôi khuyến khích quý khách đọc kỹ "Chính sách thông tin" hoặc các tài liệu tương tự của các trang web của bên thứ ba trước khi cung cấp thông tin cá nhân cho các trang web đó. Chúng tôi không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào về nội dung và tính pháp lý của trang web thuộc bên thứ ba.

ỨNG XỬ TRỰC TUYẾN

Nếu bạn thông qua website này để phân phát nội dung hoặc thêm các nhận định, bạn cho phép chúng tôi sửa đổi, sao chép, phân phát, tạo các phiên bản phát sinh và công bố nội dung này dưới mọi hình thức và phương tiện truyền tải mà chúng tôi lựa chọn.

Bạn tự chịu trách nhiệm và trách nhiệm pháp lý về mọi hoạt động của mình trên website. Dưới đây liệt kê một số, nhưng không phải tất cả, các vi phạm có thể dẫn đến việc chúng tôi chấm dứt khả năng truy cập của bạn vào website và/hoặc chấm dứt cung cấp dịch vụ của chúng tôi đến bạn:

 • Truyền tải, công bố hoặc tiếp tay cho việc phân phát nội dung bất hợp pháp, phỉ báng, có hại, đe dọa, quấy rối, sỉ nhục, xúc phạm về mặt chủng tộc, đạo đức hoặc tôn giáo, tục tĩu, khêu gợi, khiêu dâm, làm mất danh dự hoặc có thể bị phản đối.
 • Quấy rối, đe dọa, gây cản trở hoặc quấy rầy người dùng khác dưới hình thức không mong muốn.
 • Công bố hoặc truyền tải mọi dữ liệu vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền riêng tư của bất kỳ bên thứ ba nào.
 • Sử dụng ngôn ngữ thô tục hoặc lăng mạ.
 • Mạo nhận người khác. Bạn không được phép mạo nhận người dùng khác hoặc bất cứ cá nhân nào khác.
 • Cố đánh cắp mật khẩu của người dùng khác.
 • Công bố mọi tài liệu quảng cáo hoặc khuyến mãi.
 • Tải lên vi rút, phần mềm gián điệp hoặc chương trình phần mềm có hại hoặc độc hại khác.
 • Làm gián đoạn hoặc cố làm gián đoạn hoạt động thích hợp của website.

Chúng tôi có quyền xóa nội dung bất cứ lúc nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở mọi nội dung vi phạm các tiêu chuẩn này. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về mọi tài liệu có thể bị phản đối mà bạn có thể gặp phải trong khi sử dụng website.

CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

Quy định chung

Khóa đào tạo trực tuyến: Là tập hợp các Bài giảng đa phương tiện theo một chủ đề nhất định.

Giá bán (Phí dịch vụ): là chi phí mà khách hàng phải trả để mua quyền truy cập 01 (một) Khóa đào tạo trực tuyến cụ thể cung cấp trên website. Giá bán đăng trên website http://biboenglish.org/ đã bao gồm Thuế giá trị gia tăng.

Khách hàng khi mua gói thời gian và tổng thời gian tài khoản được hoạt động sau khi hoàn thành gói phí

Gói phí đóng (tháng) Tổng thời gian được sử dụng (tháng)
3 6
6 12
9 18
18 42

 

Chính sách thời gian trên có thể thay đổi tại từng thời điểm cụ thể và được công bố trên website của chúng tôi.

Hình thức thanh toán

Khách hàng cần đóng đủ phí dịch vụ 01 lần duy nhất trước khi khóa đào tạo trực tuyến bắt đầu.

Khách hàng thực hiện thanh toán cho các khóa học của mình bằng một trong hai hình thức sau đây:

 • Thanh toán bằng công cụ trực tiếp trên website thông qua:
  • Ví ngân lượng
  • Thẻ thanh toán quốc tế
  • Online qua hàng nội địa
  • QR Pay Mobile Banking
 • Thanh toán bằng chuyển khoản: vui lòng chuyển khoản cho chúng tôi theo thông tin sau:

Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thủ Thiêm, Hồ Chí Minh

Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Bình

Số tài khoản:  0261003482858           

Nội Dung Chuyển Khoản: "Tên + SDT + Bibo + giai đoạn ..."

Khách hàng có nghĩa vụ trả các chi phí do bên thứ ba tính phát sinh trong quá trình thực hiện thanh toán.

Các khóa đào tạo chỉ được đăng ký/gia hạn khi nhận được thanh toán và thông tin chính xác đầy đủ.

Quy chế hoãn, bảo lưu khóa đào tạo

Thời gian tối đã để bảo lưu khóa đào tạo là 3 tháng.

Khách hàng chỉ được bảo lưu 1 lần đối với mỗi khóa học đã đăng ký. Hết thời hạn bảo lưu, chúng tôi sẽ gửi thông báo đến khách hàng về việc quay lại học, khách hàng được gia hạn thêm 20 ngày kể từ ngày hết hạn bảo lưu để đăng ký học lại. Quá thời hạn trên, nếu chúng tôi không nhận được bất kỳ phản hồi nào từ khách hàng bằng văn bản (không chấp nhận hình thức thông báo qua điện thoại, mạng xã hội) thì coi như khách hàng không tiếp tục khóa đào tạo đã đăng ký và khách hàng sẽ không được hoàn lại phí dịch vụ đã thanh toán.

Trong thời gian bảo lưu, nếu chúng tôi có bất kỳ thay đổi nào liên quan tới khóa đào tạo hoặc phí dịch vụ của khóa đào tạo, chúng tôi có trách nhiệm thông báo tới khách hàng và hướng dẫn khách hàng về các nội dung thay đổi. Trường hợp tăng hoặc giảm phí dịch vụ, chúng tôi sẽ hoàn trả hoặc thu thêm phần chênh lệch giữa phí dịch vụ cũ và phí dịch vụ mới.

Nếu khách hàng muốn thay đổi khóa đào tạo sau khi bảo lưu, khách hàng sẽ điền mẫu xin thay đổi khóa đào tạo do chúng tôi cung cấp. Căn cứ đơn xin, chúng tôi sẽ quyết định việc chấp nhận thay đổi và hoàn trả hoặc thu thêm khoản tiền phí dịch vụ chênh lệch của 02 khóa đào tạo này.

Đối với các trường hợp bất khả kháng như khách hàng đang trong thời gian nghỉ ốm đau, bệnh tật, phục hồi chấn thương, mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh đặc biệt khách hàng phải cung cấp chứng thực từ bệnh viện, trung tâm y tế có thẩm quyền, xác nhận của bác sĩ về chế độ nghỉ ngơi của bệnh nhân cho chúng tôi trong thời gian 20 ngày kể từ khi hết hạn bảo lưu. Chúng tôi sẽ căn cứ vào các chứng từ này để đưa ra quyết định tiếp tục gia hạn bảo lưu khóa học cho học viên.

Trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ không hoàn trả lại học phí cho học viên trừ trường hợp học viên mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh đặc biệt.

Đảm bảo an toàn giao dịch

Khách hàng tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu.

Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập của hệ thống website. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy chế và quy định của pháp luật.

Khách hàng chịu toàn  bộ trách nhiệm trong trường hợp không tuân theo những hướng dẫn của chúng tôi trong chính sách thanh toán.

Mọi thông tin giao dịch được bảo mật, trừ trường hợp buộc phải cung cấp khi Cơ quan pháp luật yêu cầu.

KHÔNG BẢO ĐẢM

Chúng tôi đặc biệt từ chối bất kỳ trách nhiệm đối với bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót trong nội dung. Chúng tôi hay bất kỳ bên nào khác liên quan đến việc tạo ra, sản xuất hoặc cung cấp Website không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc trừng phạt trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên phát sinh từ việc truy cập, sử dụng, hoặc không có khả năng truy cập, sử dụng Website của bạn.

Bất kỳ nội dung tải về, tải lên hoặc thu được thông qua việc sử dụng Website được thực hiện theo quyết định và rủi ro của riêng bạn. Trách nhiệm đánh giá tính chính xác, đầy đủ và hữu ích của tất cả các ý kiến​​, tư vấn, dịch vụ, hàng hóa và các thông tin khác được cung cấp thông qua Website hoặc trên Internet nói chung là hoàn toàn thuộc về bạn.

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

Nội dung Website hoặc một trang liên kết có thể không chính xác hoặc lỗi đánh máy, và chúng tôi từ chối bất cứ trách nhiệm cho sự thiếu chính xác hoặc sai sót này.

Chúng tôi không cam kết hay bảo đảm rằng các nội dung trên trang web là hoàn chỉnh hoặc được cập nhật mới nhất và không có nghĩa vụ phải cập nhật các nội dung trên trang web.

Chúng tôi có thể cải thiện hoặc thay đổi các trang web và nội dung bất cứ lúc nào mà không cần thông báo.

Bạn đồng ý rằng chúng tôi và bất kỳ nhân viên liên quan, giám đốc hoặc các đại lý sẽ không chịu trách nhiệm, kể cả trong hợp đồng hay do sai sót cá nhân, đối với bất kỳ thiệt hại hay trừng phạt trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt hoặc ngẫu nhiên (bao gồm nhưng không hạn chế bởi thua lỗ, chi phí mua sắm dịch vụ thay thế hoặc mất cơ hội) phát sinh từ hoặc có liên quan đến việc sử dụng Website hoặc một trang liên kết, chậm trễ hoặc không thể sử dụng Website hoặc một trang liên kết, ngay cả khi chúng tôi được nhận thức được khả năng xảy ra thiệt hại.

Giới hạn trách nhiệm này bao gồm, nhưng không giới hạn bởi việc truyền tải bất kỳ loại virus có thể lây nhiễm thiết bị của bạn, thiết bị cơ khí hoặc điện tử hoặc đường dây thông tin liên lạc hư hỏng, điện thoại hoặc các vấn đề kết nối khác như không có khả năng truy cập vào nhà cung cấp dịch vụ internet của bạn, truy cập trái phép , trộm cắp, lỗi hệ điều hành, đình công, các vấn đề lao động khác hoặc bất kỳ trường hợp bất khả kháng nào. Dù chúng tôi đã nỗ lực hết khả năng tài chính hợp lý để đảm bảo an ninh và bảo trì Website, chúng tôi không thể và không đảm bảo việc truy cập liên tục, không bị gián đoạn hoặc an toàn vào Website.

CHÍNH SÁCH LIÊN KẾT

Website có thể cung cấp liên kết đến các trang web khác được cung cấp bởi bên thứ ba ("Các Trang Liên Kết"). Chúng tôi không có nghĩa vụ giám sát các nội dung trên các trang web liên kết và không có quyền thay đổi, cập nhật hoặc kiểm soát nội dung trên các trang liên kết. Việc chúng tôi cung cấp liên kết tới trang web của bên thứ ba không được hiểu như một sự chứng thực, ủy quyền, tài trợ, hoặc sáp nhập liên quan đến các trang web này, chủ sở hữu của chúng, hoặc các nhà cung cấp.

Các trang liên kết có thể có quy định, chính sách riêng tư, điều khoản bảo mật, điều khoản truyền tải thông tin cá nhân và các điều khoản khác, không trùng với các điều khoản được cung cấp trong Điều kiện và Điều khoản sử dụng của chúng tôi. Nếu bạn truy cập các liên kết này, xin vui lòng xem điều khoản sử dụng, chính sách riêng tư, thông báo và chính sách tương ứng.

Thêm nữa, bạn xác nhận và đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào liên quan tới việc sử dụng hay căn cứ vào nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ hiện có trên bất kỳ website đó.

ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Các Điều kiện và Điều khoản này và mọi Điều kiện và Điều khoản bổ sung được đăng tải trên website của Chúng tôi thay thế toàn bộ thỏa thuận giữa Chúng tôi và bạn liên quan đến hành vi sử dụng website của bạn, nếu có.

Việc Chúng tôi không thực hiện bất cứ điều khoản nào liên quan cũng không ảnh hưởng đến toàn bộ quyền yêu cầu thực hiện điều khoản này của Chúng tôi vào bất cứ lúc nào sau đó cũng như sự khước từ của Chúng tôi về việc vi phạm bất cứ điều khoản nào liên quan cũng sẽ không được xem hoặc hiểu là sự khước từ chính điều khoản đó. Để có hiệu lực, mọi sự khước từ của Chúng tôi phải được thể hiện bằng văn bản.

Mọi thủ tục tố tụng mà bạn có thể thực hiện liên quan đến việc bạn sử dụng website phải được tiến hành trong vòng một (1) năm sau khi phát sinh vấn đề cần khiếu nại hoặc khởi kiện.

Nếu vì bất cứ lý do nào đó mà tòa án xét xử có thẩm quyền nhận thấy có bất cứ điều khoản nào trong những Điều kiện và Điều khoản sử dụng này không hợp lệ thì điều khoản đó sẽ được thực hiện ở mức cho phép tối đa để thực hiện mục đích của thỏa thuận này, và phần còn lại của các điều khoản và điều kiện này sẽ tiếp tục được thực hiện và có hiệu lực đầy đủ.

Những Điều kiện và Điều khoản sử dụng này sẽ được kiểm soát và căn cứ theo luật pháp của Việt Nam mà không quan tâm đến những mâu thuẫn trong các quy định luật pháp liên quan.

Chúng tôi không xác định rằng cho tài liệu trên website này có thích hợp hay sẵn sàng cho sử dụng tại các địa điểm khác ở bên ngoài của Việt Nam. Nếu bạn truy cập website này từ một địa điểm bên ngoài của Việt Nam, bạn có trách nhiệm tuân thủ tất cả các quy định của địa phương.